web templates free download

Inhoud

van dit Essay

Voorwoord   
Inleiding  
Over de beschrijving, werking en het (voort)bestaan van de geest of de goddelijke zijnsgrond.  
Hoofdstuk 1.
De BDE van George Ritchie en zijn ontdekking van de aura, waarmee niet gezegd is dat George de eerste was die haar ontdekte.
Hoofdstuk 2.
Emanuel Swedenborg, een levensreus in twee werelden die een eenheid vormen.
A. Swedenborgs aardse en hemelse CV.
B. Hemel en hel.
C. De scheppingstrap.
1. De weg van de materie naar de Bron.
2. De weg van de Bron naar de materie.
3. In welke vorm presenteert de scheppingsact zich op weg naar de materie?
4. De hoedanigheid van de Staat bij Swedenborg. (Zie ook onder B)
5. Conclusie.
6. De scheppingstrap in beeld.
D. Excursies in de geest van de Grootste Mens.
1. Een uittreding na geopende aura.
2. Over de echtelijke liefde gezien bij een gehuwd paar.
3. Over de Staat die geestelijk is, die fundamenteel iets is, die alles is.
Hoofdstuk 3.
Leslie Flint, een stemmedium, uitverkoren en eindeloos waarachtig!
A. Het volgen van een ontluikende roeping.
B. Hoe het directe stemcontact tot stand kwam. Geen onbegrijpelijke, maar in wezen een eenvoudige technische kwestie.
Hoofdstuk 4.
Stefan von Jankovich: ‘Ik was klinisch dood, mijn schoonste ervaring!’
A. Na een zwaar ongeval op weg naar gene zijde.
B. Het zich bewust worden van het sterven.
C. De observatie, beschouwing van de eigen dood, als intermezzo.
D. De beoordeling van de levensfilm.
E. De hemelse Zon als bron van alle energieën.
Hoofdstuk 5.
Wetenswaardigheden met betrekking tot het leven van Jezus en zijn bewustwording van de metafysische mens in twee werelden.
A. Jezus natuurlijke menswording.
B. Het zich bewust zijn van Jezus van zijn God-mens-zijn. Jezus van Nazareth en Swedenborg; een vergelijk.
C. De verhouding van Jezus tot de Vader.
D. Jezus’ missie
E. Jezus’ verrijzenis als verschijning van zijn geestelijk (astraal) lichaam aan zijn discipelen.
Hoofdstuk 6.
Mijn buitenlichamelijk avontuur in de nacht van 21 januari 1991
Hoofdstuk 7.
Ons verslag over het heengaan van onze kinderen.
A. Mijn droef verhaal.
B. Jouw droef verhaal door mij verteld.
Hoofdstuk 8.
Emanuel Swedenborg over het verblijf van de gestorven kinderen in de hemel.
Hoofdstuk 9.
Waarom zijn wij mensen vaak gesjochten? Een andere theodicee!
 
 Literatuuropgave.
George G. Ritchie: Return from Tomorrow, Chosen Books of the Zondervan Corporation, Grand Rapids, Michigan, 1978
Emanuel Swedenborg: Hemel en Hel, Swedenborgiana/Sigma, hertaling en redactie Guus Janssens, Swedenborg Boekhuis, Baarle-Nassau-NL
Emanuel Swedenborg: Hemelse Verborgenheden, Swedenborg Genootschap, `s-Gravenhage
Emanuel Swedenborg: Ontwaken uit de dood, De Ster, Tilburg
Emanuel Swedenborg: Over de Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam, samenstelling en biografie: Guus Janssens, Swedenborgiana, Breda, Baarle-Nassau 1995
Emanuel Swedenborg: Ware Christelijk Religie (1771)
Emanuel Swedenborg: De engelijke Wijsheid aangaande de Goddelijke Liefde en aangaande de Goddelijke Wijsheid of: Engelijke Wijsheid en Goddelijke Liefde
Cyril Sigstedt - Odhner: The Swedenborg Epic: The Life and Works of Emanuel Swedenborg New York 1952
Ursula Groll: Emanuel Swedenborg und das neue Zeitalter, Reichl Verlag Der Leuchter Sankt Goar, 1993
Robert Lemm: Emanuel Swedenborg, Aspekt, Soesterberg, 2006
 Jan C. Smuts, Holism and Evolution, MacMillan London, 1926
Max Prantl, Licht aus der Herzmitte, Verlag Hermann Bauer KG, Freiburg im Breisgau 1985. Het Stralende Hart, uitgave Stichting Max Prantl, Enschede, 2001.
Leslie Flint: Voices in the dark, Macmillan London, 1971
Dr. J.B. van Deinse, De Stem in Beeld, De Toorts, 1994.
Stefan von Jankovich: Ich war klinisch tot, Drei-Eichen-Verlag, 1985
IJsbrand Rogge: Dood geen einde, De Driehoek, Amsterdam, 1979
Harald Fritzsch: Eine Formel verändert die Welt, Serie Piper Verlag, München 1988
 Ir. Hendrik Willem Dunnewolt: Waar het om gaat, De Driehoek, Amsterdam, 1953
Hendrik Willemsz: Het grote geheim, De Driehoek, Amsterdam, 1960
Ir. Hendrik Willem Dunnewolt: Dagend besef, De Driehoek, Amsterdam, 1970
Ir. Hendrik Willem Dunnewolt: Heeft het leven zin? De Driehoek, Amsterdam, 1972.
Robert A. Monroe: Journeys out of the body, Doubleday & Company Inc.Garden City, New York.